Aktualności - PPP

Przejdź do treści

Menu główne:

Aktualności

Rozstrzygnięcie konkursu logopedycznego.
Wszystkim Uczestnikom serdecznie gratulujemy!

 Sprawozdanie

W ramach Dni Otwartych Poradni i Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji w dn. 9 października 2019 r. odbyły się zajęcia na temat „Jak słyszę i mówię, tak piszę. Propozycje ćwiczeń usprawniających słuch fonematyczny dla dzieci z klas 0 – III”.
Prowadzący zajęcia- logopedzi: A.Wejman, J. Pietrzko, pedagog: G. Kopera-Bielaś
Uczestnicy – sześcioro uczniów z placówek powiatu bełchatowskiego – zgodnie z tytułem zajęć wykonywali różne ćwiczenia słuchowe, m.in.:
- różnicowanie głosek opozycyjnych,
- dokonywanie analizy i syntezy słuchowej wyrazu,
- szukanie rymów,
- odtwarzanie rytmów,
- rozpoznawanie instrumentów,
- reagowanie ruchem na konkretne dźwięki.
Na zakończenie dzieci wykonały własne instrumenty muzyczne z użyciem butelek, farb, kaszy, ryżu itp. Wszyscy chętnie współpracowali i świetnie się bawili :-)
 
 
Drodzy Państwo, informujemy, iż:
  • trwa nabór do grupy terapeutycznej dla młodzieży z problemami emocjonalnymi (zapisy i bliższe informacje w sekretariacie Poradni)
  • w ramach współpracy z placówkami oświatowymi z terenu powiatu bełchatowskiego w bieżącym roku szkolnym proponowana jest sieć współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup i specjalistów w obszarze profilaktyki uzależnień oraz innych zagrożeń występujących wśród dzieci i młodzieży – koordynatorzy: Monika Jasiulak, Magdalena Wieczorek-Pytlewska (zapisy w sekretariacie Poradni).
 
 
Zapraszamy do udziału w Dniach Otwartych organizowanych w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji, które w tym roku odbędą się w dniach 07-11 października (szczegóły na plakacie).
 
Regulamin konkursu:
 
 
· konkurs adresowany do dzieci 6 - letnich z terenu powiatu bełchatowskiego;
 
·  technika pracy dowolna;
 
·  praca na arkuszu A – 4;
 
·  podpisane prace na ich awersie (imię i nazwisko dziecka, nazwa placówki) prosimy nadsyłać drogą pocztową na adres:

 
 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bełchatowie
 
ul. Czapliniecka 96, 97 – 400 Bełchatów
 
z dopiskiem konkurs plastyczny „Kim będę w przyszłości”

 
 
       albo ewentualnie złożyć bezpośrednio do sekretariatu Poradni bądź gabinetu nr 3;
 
·  do prac konkursowych koniecznie należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 
·  prosimy o podanie danych osoby do kontaktu (imię i nazwisko nauczyciela oraz numer telefonu);
 
·  prace powinny spełniać warunki konkursu i mieścić się w wyznaczonej tematyce;
 
·  nadesłane prace zostają do dyspozycji organizatora konkursu (czyli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bełchatowie);
 
·  termin nadsyłania prac do 22 maja 2019 roku;
 
·  rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 27 maja 2019 roku;
 
·  wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www Poradni;
 
·  wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych wyróżnionym autorom trzech prac przewidziane jest 28 maja 2019 na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bełchatowie (po telefonicznym ustaleniu godziny).
W razie wątpliwości zapytania prosimy kierować pod nr tel. 44 632 – 28 – 74.
 
Osoba do kontaktu / koordynator projektu: Agnieszka Nagodzińska - BociekUczymy myślenia matematycznego.
Gry i zabawy dostosowujemy do możliwości dziecka nie do jego wieku, gdyż może się zdarzyć, że młodsze, np. 6 – letnie dziecko, będzie wykonywać działania dodawania i odejmowania w zakresie 100, a starsze, 8 – 10 letnie, będzie miało z tym problemy.


Do pobrania:
Zajęcia dla dzieci 6 – 7 letnich
Rypka czy rybka? – oto jest pytanie. Zabawy rozwijające słuch fonematyczny dzieci.
Aldona Spocińska, Julita Pietrzko
05.10.2018 r. godz. 9:00
Pogadanka dla rodziców dzieci 6 – 7 letnich
Rola słuchu fonematycznego w przygotowaniu dziecka do nauki czytania i pisania.
Aldona Spocińska, Julita Pietrzko
05.10.2018 r. godz. 9:45

Artykuły przygotowane w ramach Dni Otwartych


Informacja na temat prowadzonych grup

Dla dzieci
1. Grupa socjoterapeutyczna dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, prowadzona w SP nr 9 w Bełchatowie (klasy gimnazjalne oraz piąte, szóste i siódme). Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu.

Program przeznaczony jest dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym, zwłaszcza zaś uczniów agresywnych z tendencją do używania przemocy i mających problemy z kontrolowaniem złości..

Dla nauczycieli
1. W ramach Grup Wsparcia
a)„Rozwój osobisty nauczyciela z elementami doskonalenia umiejętności dydaktycznych” – zajęcia warsztatowe kierunkowane na poznawanie siebie, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, ćwiczenie zachowań asertywnych, podnoszenie umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz wzmacniania innych umiejętności społecznych.

Program przeznaczony jest dla nauczycieli szkół i przedszkoli. Zajęcia odbywają się jeden raz w miesiącu, oraz

b) Grupa wsparcia dla nauczycieli do spraw wspomagania nauczycieli w kontaktach z rodzinami. Terminy spotkań na stronie internetowej Poradni.

2. W ramach sieci współpracy ze szkołami
„Skuteczny wychowawca” spotkana o charakterze warsztatowym ukierunkowane na wzmacnianie umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz podniesienie efektywności komunikowania się z uczniami i rodzicami.

Cztery spotkania w roku, nabór uczestników ma miejsce w miesiącu  wrześniu.

Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie
zaprasza na:
BEZPŁATNE ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Szczegóły na plakacie obok
Serdecznie zapraszamy na zajęcia stymulujące funkcje percepcyjno – motoryczne warunkujące naukę czytania i pisania
pt. „POSZUKIWACZE ABECADŁA”
Szczegóły na plakacie obok
Serdecznie zapraszamy na zajęcia grupowe wspomagające rozwój mowy 4 – latka
pt. „W krainie dźwięków i słów”

Szczegóły na plakacie obok
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego