Aktualności - PPP

Przejdź do treści

Menu główne:

Aktualności
 
Regulamin konkursu:
 
 
· konkurs adresowany do dzieci 6 - letnich z terenu powiatu bełchatowskiego;
 
·  technika pracy dowolna;
 
·  praca na arkuszu A – 4;
 
·  podpisane prace na ich awersie (imię i nazwisko dziecka, nazwa placówki) prosimy nadsyłać drogą pocztową na adres:

 
 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bełchatowie
 
ul. Czapliniecka 96, 97 – 400 Bełchatów
 
z dopiskiem konkurs plastyczny „Kim będę w przyszłości”

 
 
       albo ewentualnie złożyć bezpośrednio do sekretariatu Poradni bądź gabinetu nr 3;
 
·  do prac konkursowych koniecznie należy dołączyć zgodę na przetwarzanie danych osobowych;
 
·  prosimy o podanie danych osoby do kontaktu (imię i nazwisko nauczyciela oraz numer telefonu);
 
·  prace powinny spełniać warunki konkursu i mieścić się w wyznaczonej tematyce;
 
·  nadesłane prace zostają do dyspozycji organizatora konkursu (czyli Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bełchatowie);
 
·  termin nadsyłania prac do 22 maja 2019 roku;
 
·  rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniu 27 maja 2019 roku;
 
·  wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie www Poradni;
 
·  wręczenie dyplomów i nagród rzeczowych wyróżnionym autorom trzech prac przewidziane jest 28 maja 2019 na terenie Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bełchatowie (po telefonicznym ustaleniu godziny).
W razie wątpliwości zapytania prosimy kierować pod nr tel. 44 632 – 28 – 74.
 
Osoba do kontaktu / koordynator projektu: Agnieszka Nagodzińska - BociekUczymy myślenia matematycznego.
Gry i zabawy dostosowujemy do możliwości dziecka nie do jego wieku, gdyż może się zdarzyć, że młodsze, np. 6 – letnie dziecko, będzie wykonywać działania dodawania i odejmowania w zakresie 100, a starsze, 8 – 10 letnie, będzie miało z tym problemy.


Do pobrania:
Zajęcia dla dzieci 6 – 7 letnich
Rypka czy rybka? – oto jest pytanie. Zabawy rozwijające słuch fonematyczny dzieci.
Aldona Spocińska, Julita Pietrzko
05.10.2018 r. godz. 9:00
Pogadanka dla rodziców dzieci 6 – 7 letnich
Rola słuchu fonematycznego w przygotowaniu dziecka do nauki czytania i pisania.
Aldona Spocińska, Julita Pietrzko
05.10.2018 r. godz. 9:45

Artykuły przygotowane w ramach Dni OtwartychFeryjne Warsztaty Twórczości

Po raz kolejny w okresie ferii zimowych odbyły się Feryjne Warsztaty Twórczości pod hasłem „Umiem się bawić, współpracować, wygrywać! Nie boję się porażki”. Zajęcia warsztatowe skierowane były do uczniów szkół podstawowych w powiecie bełchatowskim. Celem warsztatów było przede wszystkim konstruktywne zagospodarowanie dzieciom czasu wolnego w okresie feryjnym, zachęcenie do wspólnej interesującej zabawy bez telewizora, tableta, komputera, smartfona, czy playstation. Gry i zabawy zaproponowane przez specjalistów rozwijały kompetencje społeczno- emocjonalne uczestników m.in. umiejętność współdziałania, współpracy, rywalizacji, radzenia sobie z porażką. Dodatkowo zajęcia wspierały spostrzegawczość, pamięć, koncentrację uwagi, logiczne myślenie, doskonaliły słownictwo, percepcję wzrokową, koordynację wzrokowo- ruchową, zdolności matematyczne i ortograficzne.
Informacja na temat prowadzonych grup

Dla dzieci
1. Grupa socjoterapeutyczna dla uczniów zagrożonych niedostosowaniem społecznym, prowadzona w SP nr 9 w Bełchatowie (klasy gimnazjalne oraz piąte, szóste i siódme). Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu.

Program przeznaczony jest dla młodzieży zagrożonej niedostosowaniem społecznym, zwłaszcza zaś uczniów agresywnych z tendencją do używania przemocy i mających problemy z kontrolowaniem złości..

Dla nauczycieli
1. W ramach Grup Wsparcia
a)„Rozwój osobisty nauczyciela z elementami doskonalenia umiejętności dydaktycznych” – zajęcia warsztatowe kierunkowane na poznawanie siebie, przeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu, rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, ćwiczenie zachowań asertywnych, podnoszenie umiejętności w zakresie rozwiązywania konfliktów oraz wzmacniania innych umiejętności społecznych.

Program przeznaczony jest dla nauczycieli szkół i przedszkoli. Zajęcia odbywają się jeden raz w miesiącu, oraz

b) Grupa wsparcia dla nauczycieli do spraw wspomagania nauczycieli w kontaktach z rodzinami. Terminy spotkań na stronie internetowej Poradni.

2. W ramach sieci współpracy ze szkołami
„Skuteczny wychowawca” spotkana o charakterze warsztatowym ukierunkowane na wzmacnianie umiejętności wychowawczych nauczycieli oraz podniesienie efektywności komunikowania się z uczniami i rodzicami.

Cztery spotkania w roku, nabór uczestników ma miejsce w miesiącu  wrześniu.


Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bełchatowie
zaprasza

uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego
na zajęcia feryjne pod hasłem:

WYGRAJ ZE STRESEM MATURALNYM!

Stresu maturalnego nie sposób uniknąć, uczniowie mogą jednak nauczyć się radzić sobie w sytuacjach zwiększonego napięcia.
Im lepiej będą radzić sobie ze stresem, tym większa szansa na sukces na egzaminie!

Dzięki udziałowi w zajęciach:
- nauczysz się rozpoznawać i redukować oznaki stresu,
- poprawisz swoje umiejętności w zakresie organizacji czasu,
- poznasz efektywne strategie uczenia się,
- poprawisz koncentrację uwagi,
- poczujesz większą pewność siebie,
co pozwoli ci lepiej wykorzystać zdobytą wiedzę i umiejętności na egzaminie maturalnym.

Zajęcia będą się odbywały w drugim tygodniu ferii zimowych
w dn.: 05-06.02.2018 r. oraz 08-09.02.2018 r.
w godz. 10.00-12.00
w siedzibie Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
przy ul. Czaplinieckiej 96.   
Zgłoszenia przyjmowane są telefonicznie
(tel. 44 632 28 74) lub osobiście do dn. 26.01.2018 r.
Prowadząca zajęcia: psycholog Monika JasiulakW DNIACH 13 – 17 LISTOPADA 2017r.
ZAPRASZAMY PAŃSTWA DO WZIĘCIA UDZIAŁU
W III EDYCJI POWIATOWEGO TYGODNIA LOGOPEDY
LOGOPEDZI PORADNI PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ
W BEŁCHATOWIE
PRZYGOTOWALI NASTĘPUJĄCE INICJATYWY


 
PONIEDZIAŁEK      13.11. 2017r.
Godzina
Temat
Osoba prowadząca
12.00 – 13.00
Konsultacje logopedyczne dla rodziców
A. Polityło
15.00 – 16.00
 
„Jak wspierać rozwój mowy” – szkolenie dla rodziców
E. Dzika
WTOREK    14.11. 2017r.
Godzina
Temat
Osoba prowadząca
 
15.00 – 16.00
 (Poradnia Bełchatów)
„Gry i zabawy logopedyczne” – warsztaty dla nauczycieli
                            
B. Kaczmarek
 
15.00 – 16.00
 (Punkt Terapeutyczny Zelów)
„Stymulowanie słuchu fonematycznego i ćwiczenia prawidłowej artykulacji głosek
„sz, ż, cz, dż” na materiale słowno – obrazkowym” – zajęcia dla uczniów klas I – III szkoły podstawowej

 
A. Spocińska
 J. Grzejszczak
ŚRODA    15.11. 2017r.
Godzina
Temat
Osoba prowadząca
 
16.30 – 17.30
 
„Rozwój mowy dziecka” – szkolenie dla rodziców
E. Marszałek
CZWARTEK    16.11. 2017r.
Godzina
Temat
Osoba prowadząca
16.00 – 17.00
„Stymulacja umiejętności językowych z wykorzystaniem  metody EEG Biofeedback”– warsztaty dla rodziców i nauczycieli
 
M. Gutknecht
 A. Polityło
PIĄTEK    17.11. 2017r.
Godzina
Temat
Osoba prowadząca
10.00 – 12.00
„Stymulacja umiejętności językowych z wykorzystaniem  metody SI (Integracji Sensorycznej)”– warsztaty dla rodziców i nauczyciel
J. Jaworska - Bielaś
10.00 – 12.00
Konsultacje logopedyczne dla rodziców
B. Kaczmarek
12.00 – 16.00
Konsultacje logopedyczne dla rodziców
E. Marszałek
12.00 – 13.00
(Punkt Terapeutyczny Zelów)
„Rola słuchu fonematycznego w rozumieniu i kształtowaniu mowy dziecka ”
 – pogadanka dla rodziców

 
A. Spocińska
 J. GrzejszczakZAPRASZAMY
DO WZIĘCIA UDZIAŁU W KONKURSIE !!!

W dniach 13-17 listopada 2017r w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie
odbędzie się Powiatowy Tydzień Logopedy.
Zapraszamy dzieci i ich rodziców
do wzięcia udziału w konkursie na grę logopedyczną.
Termin dostarczenia prac - do 10 listopada 2017r.
Wykonane gry przekazujemy logopedom prowadzącym terapię lub do gabinetu nr 5.


 


Zapraszamy pedagogów szkolnych 16.10.2017r. !
 
 
Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna w Bełchatowie informuje, że jak co roku w tutejszej poradni odbędą  się spotkania specjalistów poradni (psycholodzy, pedagodzy, logopedzi, doradca zawodowy) z pedagogami szkolnymi. Spotkania poświęcone będą omówieniu zasad współpracy poradni ze szkołami w świetle nowych przepisów  oświatowych.

Zapraszamy pedagogów szkolnych  do Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej
w Bełchatowie, ul Czaplinecka 96
w dniu 16.10.2017r.(poniedziałek)

 
 
·      Godz. 10.00  - pedagodzy z placówek z terenu Bełchatowa
·      Godz. 12.00 - pedagodzy z placówek z terenu powiatu bełchatowskiego
 
Nasz telefon: (44) 632 28 74
 

Uczeń z dysleksją

 
też czyta książki

 
Zapraszamy dzieci, młodzież, rodziców i nauczycieli

 
w dniach 2 -6 października 2017 r.
 
na Dni Otwarte
 
Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Bełchatowe
 
Dni odbywają się w ramach Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji
 
 

SZCZEGÓŁOWY PLAN DNI OTWARTYCH PORADNI PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEJ
         
PONIEDZIAŁEK    02.10. 2017 r.
12.00 – 14.00 -  „Ryzyko dysleksji” –   indywidualne konsultacje dla rodziców i nauczycieli - E. Zielińska
14.00 – 16.00  -  „Stymulowanie procesów lewo- i  prawopółkulowych jako przygotowanie do   nauki czytania”  - E. Dzika
16.00 – 17.00  - Prezentacja   edukacyjnych gier stolikowych ułatwiających naukę czytania -  E. Marszałek
  
        
ŚRODA  04. 10.   2017 r.
12.00 – 13.00 – „Widzę, słyszę, piszę” – symptomy dysleksji – spotkanie dla   rodziców dzieci w młodszym wieku szkolnym – M. Owczarek
12.00 – 14.00 – „Ryzyko dysleksji” – indywidualne konsultacje dla rodziców i   nauczycieli –  E. Zielińska
15.00 – 16.00 – „Moje dziecko nie lubi czytać” – warsztaty dla rodziców   dzieci w wieku 6 – 9 lat – J. Bielaś

            
WTOREK 03. 10. 2017 r.
10.00 – 12.00 – „Zabawa w uważność”. Gry i ćwiczenia rozwijające umiejętność   koncentracji uwagi i odporność na stres – zajęcia dla uczniów klas IV – VII –   M. Jasiulak
12.30 – 14.00 – „Bajki dodają odwagi” – bajkoterapia jako element wychowania   – zajęcia dla dzieci z klas I – III – A. Olejnik; K. Kamińska
12.30 – 13.30 – Wpływ deficytów rozwojowych na trudności w czytaniu – dla   rodziców - M. Korb
16.00 – 17.00 – „Ćwicz swój umysł” – zajęcia rozwijające procesy poznawcze   dla uczniów klas VII SP oraz II i III gimnazjum – J. Pierszała – Kacprzak

        
CZWARTEK 05. 10. 2017 r.
12.00 – 13.00 – „Wpływ metody EEG – biofeedback na wspomaganie dziecka z   trudnościami w czytaniu” – pogadanka dla rodziców -  M. Gutknecht
12.00 – 13.00 – „Problemy w czytaniu i pisaniu dzieci z zaburzeniami   lateralizacji” – indywidualne konsultacje dla rodziców – M. Pytlewska
13.00 – 14.00 – „Teoretyczne podstawy czytania” – szkolenie dla nauczycieli –   B. Łucka
  
            
PIĄTEK  06. 10.   2017 r.
08.00 – 12.00 – Zapraszamy wszystkich zainteresowanych na indywidualne   konsultacje logopedyczne, psychologiczne i pedagogiczne.
12.00 – 13.00 – „Mój ulubiony bohater książkowy” – stymulacja rozwoju   poznawczego – zajęcia dla dzieci w wieku przedszkolnym.
13.00 – 14.00 – „Rozbudzanie zainteresowań czytelniczych” – pogadanka dla   rodziców dzieci w wieku przedszkolnym. – A. Spocińska, J. Grzejszczak


 
Na stronie Internetowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Bełchatowie (www.pppbelchatow.bai.pl)  znajdziecie Państwo następujące materiały:
 
•       Metody pracy korekcyjnej dzieci z problemami w czytaniu i pisaniu – autorka – B. Łucka
 
•       Przykładowe ćwiczenia ortograficzne – autorka – B . Łucka
 
•       Nauka czytania może być zabawą – autorka  -E. Marszałek

Uwaga Rodzice

Informujemy, że od 1 września 2017 r. zmianie uległ druk zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia ucznia dla potrzeb Zespołu Orzekającego dotyczący wydania orzeczenia o potrzebie indywidualnego obowiazkowego przygotowania przedszkolnego oraz indywidualnego nauczania.


Druk zaświadczenia dotyczący wydania orzeczeń o porzebie kształcenia specjalnego oraz zajęć rewalidacyjno-wychowawczych pozostaje bez zmian.


Uwaga! Nastąpiły zmiany adresów mailowych wirtualnego doradcy.
Prosimy o wysyłanie wiadomości na nowe maile podane w zakładce WIRTUALNY DORADCA.
Czekamy na wiadomości od Państwa.
Dyrektor Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Bełchatowie
zaprasza na:
BEZPŁATNE ZAJĘCIA WCZESNEGO WSPOMAGANIA ROZWOJU DZIECKA

Szczegóły na plakacie obok
Serdecznie zapraszamy na zajęcia stymulujące funkcje percepcyjno – motoryczne warunkujące naukę czytania i pisania
pt. „POSZUKIWACZE ABECADŁA”
Szczegóły na plakacie obok
Serdecznie zapraszamy na zajęcia grupowe wspomagające rozwój mowy 4 – latka
pt. „W krainie dźwięków i słów”

Szczegóły na plakacie obok
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego