PPP

Przejdź do treści

Menu główne:

Serdecznie witamy na stronie internetowej
Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej
w Bełchatowie        Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna  w Bełchatowie jest publiczną placówką oświatową, której organem prowadzącym jest Powiat Bełchatowski, natomiast nadzór pedagogiczny sprawuje Łódzki Kurator Oświaty w Łodzi.
      Udzielamy specjalistycznej pomocy psychologicznej, pedagogicznej,  logopedycznej dzieciom i młodzieży oraz pomocy psychologiczno-pedagogicznej  rodzicom, nauczycielom i wychowawcom związanej z wychowaniem i  kształceniem dzieci i młodzieży. Doradcy zawodowi pomagają dzieciom i  młodzieży  w wyborze kierunku kształcenia i zawodu.     
         Swoim działaniem obejmujemy przedszkola, szkoły placówki z  terenu powiatu bełchatowskiego tj. miasta Bełchatowa i Zelowa oraz gmin:  Bełchatów, Drużbice, Kleszczów, Kluki, Rusiec, Szczerców, Zelów.

  Od kwietnia 2004 roku działa Punkt Terapeutyczny Poradni z siedzibą w Zelowie, w którym prowadzona jest terapia pedagogiczna i logopedyczna.
Korzystanie z pomocy specjalistów jest dobrowolne i nieodpłatne, wymaga jedynie zgody rodzica/opiekuna prawnego lub pełnoletniego ucznia.
Wizyta u specjalistów wymaga wcześniejszego uzgodnienia terminu i godziny w sekretariacie poradni.    Serdecznie zapraszamy
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego